Regulamin

Home \ Regulamin

Regulamin.

Definicje:

Administrator – właściciel serwisu.
Serwis – strony internetowe nadzorowane przez Administratora.
Zleceniodawca – firma, która pragnie posiadać wizytówkę lub inny pakiet na stronach Administratora.
Wizytówka – bezpłatny wpis do serwisów Administratora.
Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.

1. Właścicielem serwisu jest Ne Media Serwis Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Poznaniu ul. Wagrowska 6,
61-369 Poznań. Spółka zarejestrowana jest w KRS.

2. Jakiekolwiek opłaty Administratorowi należą się TYLKO I WYŁĄCZNIE w przypadku osiągnięcia przez Zleceniodawcę oczekiwanego celu, czyli osiągnięcia pozycji w top 10 wyszukiwarki google.

3. Serwis przeznaczony jest dla firm, poszukujących skutecznej formy reklamy w internecie.

4. Z serwisu korzystać może każda firma niezależnie od formy prawnej.

5. Korzystanie z serwisu i uzupełnianie danych w formularzach jest dobrowolne, a utworzenie wizytówki jest bezpłatne i bezterminowe.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wizytówki w skrajnie uzasadnionych okolicznościach, które mogą wpływać na dobry wizerunek serwisu. W przypadku usunięcia Zleceniodawcy, zamawiającego SEO Pakiet 3 frazy 59zł/msc opłata przestanie być wymagana od następnego miesiąca po usunięciu wizytówki, w przypadki SEO Pakiet 600zł/rok nastąpi zwrot opłaty za niewykorzystany okres reklamy, liczony od początku następnego miesiąca po usunięciu wizytówki.

7. Wpisane do formularza wizytówki dane znajdą się niezwłocznie w serwisach Administratora, a w przypadku zamówienia SEO Pakietu 3 frazy, będą natychmiast pozycjonowane w wyszukiwarkach google zgonie z ustalonymi ze Zleceniodawcą frazami kluczowymi.

8. Za frazę kluczową uznaje się pojedyncze zdania, po wpisaniu których znaleziona zostanie wizytówka Zleceniodawcy.

9. Zleceniodawca ma do wyboru możliwe opcje zamówienia:

  • wizytówka za darmo – oznacza BEZPŁATNE dodanie przez Administratora do serwisu wizytówki firmy Zleceniodawcy wraz z danymi podanymi w formularzu oraz BEZPŁATNE kontrolowanie dodawanych opinii i usuwanie ewentualnych wpisów uderzających w dobre imię Zleceniodawcy.
  • SEO Pakiet 3 frazy – oznacza BEZPŁATNE dodanie przez Administratora do serwisu wizytówki firmy Zleceniodawcy wraz z danymi podanymi w formularzu, pozycjonowanie 3 fraz kluczowych ustalonych ze Zleceniodawcą, w tym 1 frazę do budowania opinii firmy Zleceniodawcy wg. szablonu: nazwa firmy Zleceniodawcy+dowolna fraza kluczowa wybrana przez Zleceniodawcę+dla określenia lokalizacji firmy, miejscowość Zleceniodawcy+słowo opinie, BEZPŁATNE kontrolowanie dodawanych opinii i usuwanie ewentualnych wpisów uderzających w dobre imię Zleceniodawcy. SEO Pakiet 3 frazy jest pakietem płatnym. Koszt zamówienia wynosi 59zł miesięcznie i realizowany będzie przez Administratora przez okres 1 roku lub wynosi 600zł w przypadku opłaty jednorazowej za cały rok z góry.

10. OPŁATA ZA SEO PAKIET 3 FRAZY WYMAGANA BĘDZIE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU OSIĄGNIĘCIA POZYCJI NA PIERWSZEJ STRONIE WYSZUKIWARKI GOOGLE W TOP 10, PRZEZ USTALONE ZE ZLECENIODAWCĄ FRAZY LUB FRAZĘ.

11. Po osiągnięcia pozycji na pierwszej stronie wyszukiwarki google w Top 10 pierwszej z ustalonych fraz, Administrator zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcę oraz do wystawienia faktury Vat. Administrator zobowiązuje się do dołączania raportu o zajmowanych aktualnie pozycjach ustalonych fraz do każdej wysłanej faktury.

12. Umowa zawarta jest na okres 1 roku. Strony ustalają możliwość jej wypowiedzenie w terminie 2 miesięcy. Wypowiedzenie musi mieć charakter pisemny.

13. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że jego wizytówka pojawi się niezwłocznie po dodaniu jej na stronie Administrator, a jej czas zaindeksowania na stałe do wyszukiwarki google może trwać do 30 dni.

14. Zleceniodawcy przysługuje odstąpienie od niniejszej umowy w terminie 14 dni zgodnym z obowiązującym prawem, podstawa prawna: art. 27–29 ustawy o prawach konsumenta, z wyłączeniem zamówienia i zrealizowania SEO Pakietu 3 frazy, czyli po dodaniu wizytówki do serwisu i po rozpoczęciu pozycjonowania, a przed otrzymaniem odstąpienia. W takim przypadku odstąpienie może zostać uznane za nie zasadne, a zastosowanie mają przepisy, podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

15. Zleceniodawca wyraża zgodę na warunki regulaminu.

16. Serwis stosuje pliki “cookies” zgodnie z ich przepisami i najnowszymi zasadami.

17. Zleceniodawca wyrażają zgodę na przestrzeganie regulaminu oraz poszanowanie praw Administratora oraz serwisu. Wszelkie nadużycia regulaminu mogą spowodować usunięcie wizytówek, wpisów i reklam Zleceniodawcy z serwisów.

18. Administrator nie odpowiada za zmianę polityki google i ich zasady pozycjonowania.

19. Administratorem danych jest New Media Serwis Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wagrowska 6. Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia bazy danych New Media Serwis Sp. z o.o. Sp.k. , a także w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług (w tym przedstawiania ofert przez telefon, o ile została wyrażona stosowna zgoda), a także przesyłania informacji handlowych na adres e-mail (o ile została wyrażona stosowna zgoda) oraz udostępniania ich innym podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawieranych umów. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.01.2016 r.